Werkwijze

Wat doen wij?

En wie zijn wij?
Wie zijn wij?

De 'why'

Over ons:

Hoveling Security & Research is een energiek bedrijf dat zich bezighoudt met beveiliging en onderzoek, zowel in de zakelijke markt als voor particulieren. Naamgever en oprichter John Hoveling is dagelijks on-the-job, dus er zijn hele korte lijnen tussen opdracht, planning en uitvoering. Vanzelfsprekend zijn alle benodigde diploma’s en erkenningen, zoals POB1785 en ND5896 (verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid) in ons bezit.

Onderscheidende factoren zijn de zeer korte interne lijnen, de 24/7 bereikbaarheid en de geografische ligging. Door deze ligging is het voor ons relatief eenvoudig om grensoverschrijdende onderzoeken te doen.

Onze werkwijze

Vanaf stap 1.

De werkwijze.

Omdat onze werkwijze sterk raakt aan wie wij zijn heeft u daar al een en ander kunnen lezen. De werkwijze is bij zakelijke – en particuliere opdrachtgevers gelijk.

Tijdens het eerste gesprek, de intake, wordt uw vraagstelling besproken en genoteerd. Wij vertellen u wat het plan van aanpak kan zijn, uiteraard altijd binnen de kaders van de wet. Die wet geeft geen bevoegdheden van de politie, maar we hebben wel meer tijd en prioriteit dan de politie. Indien we de besproken klik hebben sturen wij u de offerte, waarin wij alles samenvatten. Bij akkoord bevestigen wij de opdracht en gaan wij tot uitvoering over. Indien gewenst zenden wij u periodiek een rapport, met, indien overeengekomen, een factuur. Houdt u er rekening mee dat u, afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht, bij langlopende opdrachten logischerwijs periodiek een factuur krijgt. Dat is voor beide partijen prettig. Indien betaling van de periodieke factuur uitblijft plegen wij met empathie overleg met u (als de kas is leeggeroofd kan het lastig zijn om een factuur te betalen, dat begrijpen wij).

Op een rijtje:

  1. Intakegesprek
  2. Plan van aanpak en offerte
  3. Bevestiging of aanpassing plan van aanpak en offerte waarna alsnog bevestiging volgt
  4. Uitvoering, met indien van toepassing periodieke rapportage en – facturering
  5. Eindrapport en eindfactuur
  6. Evaluatie

In het bijhouden van kennis en ontwikkeling is de evaluatie ook voor ons van belang. Daarom doen wij dat na het opmaken van de (eind)factuur.

Indien ontwikkelingen tijdens het uitvoeren van de opdracht daar aanleiding toe geven zal het plan van aanpak bijgestuurd worden, wat ook weer een gevolg kan hebben voor de kosten, zowel positief als negatief. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg.

Het kan ook gebeuren dat het wenselijk is om een opdracht door onvoorziene omstandigheden uwerzijds stil te leggen of tijdelijk te onderbreken; daar is geen maatwerk voor te bedenken, dus daar zal dan wat ons betreft een passende oplossing voor komen.